Thuisregels


We willen graag dat je je thuis voelt in onze buurt in Ede- Veldhuizen! Om het op ons platform fijn te houden, hebben we een aantal thuisregels opgesteld.

 Deze thuisregels gelden voor al onze media: website, twitter en Facebook

Ga respectvol met elkaar om:

 • Open vizier: geen anonieme reacties,
 • Geen discriminatie, 
 • Geen oproepen tot geweld of haat,
 • Niet schelden of beledigen,
 • Niet op de persoon spelen,
 • Discussies niet eindeloos blijven herhalen.


Plaats reacties die iets bijdragen:

 • Reageer op de inhoud van een bericht,
 • Vermijd te lange of ultrakorte opmerkingen.


We zijn geen commerciële website:

 • Geen spam,
 • Geen reclamelinks waar ze niet thuishoren. 

 

Tot slot:
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat we als buurtverbinders te maken krijgen met bezoekers die zich niet houden aan de thuisregels.

Hier gaan we als volgt mee om:

 • We nodigen uit tot een persoonlijk gesprek en verzoeken de betrokken persoon de huisregels te respecteren.
 • Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt de betrokken persoon twee weken toegang tot onze media ontzegd.
 • Indien er sprake is van herhaling van gedrag dan worden geplaatste bijdragen verwijderd en wordt gemeld dat deze bijdragen buiten de orde zijn.
 • In uiterste gevallen geven we de betrokken bezoeker een IP-ban op VeldThuizen.nl en blokkeren we deze op de overige media waar de VeldThuizen.nl actief is.