Over VeldThuizen.nl


VeldThuizen.nl? Deze wijk heet toch Veldhuizen en waarom een website? Dat zijn logische en terechte  vragen. Wij geloven dat je dat je je meer thuis gaat voelen in de wijk wanneer je elkaar beter kent, elkaar meer ontmoet en zo betrokken kunt raken op de mensen in je directe omgeving.

Met de website VeldThuizen.nl willen betrokken burgers daar een bijdrage leveren. Deze buurtverbinders zijn de initiatiefnemers voor het bijhouden van deze website. Ook jij kunt meedoen door hier berichten over Veldhuizen te plaatsen of te lezen. Online kennis maken noemen we dat.

Contact met je eigen omgeving
Offline, oftewel in het echt bij de kassa, in het park, op het schoolplein, enz kun je verder praten met elkaar over wat er speelt in de wijk en wat je over elkaar gelezen hebt op dit online platform. VeldThuizen.nl is een middel om je bekend te maken met de mensen om je heen.

VeldThuizen.nl, daar kom je thuis.