De Open Hof wil op wijkniveau inhoud geven aan ‘het omzien naar elkaar’. Samen met andere levensbeschouwelijke en hulporganisaties in de wijk Veldhuizen. De thema's ‘eenzaamheid' en 'mantelzorg’ staan daarin centraal.
Hoflaan 2
6715AJ Ede
0318-639426

Berichten

Producten & Diensten