Wijkcentrum De Velder is een ontmoetings- en activiteiten centrum zijn voor alle wijkbewoners met als doel de sociale binding met en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en woonomgeving te versterken en eenz...
Lees meer
Munnikenhof 17
6715EC Ede