Hofjeshof is een ontmoetingsplek in wording voor jong en oud waar je kan sporten, jeu de boulen, tuinieren, samen kan eten en waar kinderen kunnen genieten van water en zand. Iets verderop is een bijenstal te vinden. Enthousi...
Lees meer
Dijkhof 65
6715DW Ede

Berichten