Kleinschalige voedsel en kledingbank specifiek voor wijkdeel De Burgen. Wij proberen te voorzien in houdbare voedingsmiddelen en (nieuwe/ongedragen) kleding door deze te verzamelen bij individuen en bedrijven die deze over...
Lees meer

Berichten